Pāra Konsultācija

Pāra konsultāciju apmeklē abi, vīrietis un sieviete. Pāra konsultācijas / terapijas mērķis ir veidot dialogu. Ir svarīgi, ka cilvēki runā viens ar otru. Ir svarīgi, ka sarunu rezultātā, cilvēki mācās viens otru labāk saprast un sadzirdēt. Ja cilvēki viens otru saprot un sadzird, viņi kļūst tuvāki. Ja cilvēki viens otru nesaprot un nedzird, viņi atsvešinās. Prasmi runāt  un vienam otru saprast var attīstīt un izkopt. Vispirms mums ir jāsaprot, ka ir jārunā. Viens no pāru terapijas uzdevumiem ir, uzlabot pāra saskarsmes prasmes, iemācīties runāt par attiecību tematiem, konstruktīvi risināt strīdus un sarežģītas situācijas. Ir daudz tematu, kas ir kā “karsts kartupelis”. Ja sāk par to runāt, bez konflikta neiztikt. Ja pāris šos tematus var izrunāt pats, nonākt pie kādiem kompromisiem un risinājumiem, tam nav jēmeklē speciālista palīdzība. Ja paši to nespēj, ir jāmeklē profesionāla palīdzība. Ja pāra attiecības ir sarežģījušās, pāru konsultants/terapeits kļūst par  “starpnieku”un “satiksmes regulētāju”, kas palīdz dialogu veidot