Mani sauc Sandis Ratnieks.

Esmu dzimis Rīgā. Man ir maģistra grāds Teoloģijā no Latvijas Universitātes (1996.). Pusaudža gados nodarbojos ar austrumu cīņām, sāku interesēties par budismu populārā līmenī. Pakāpeniski pievērsos kristietībai, mani garīgie meklējumi bija drīzāk intuitīvi, ne racionāli. Tālāk sekoja studijas LU Teoloģijas Fakultātē, kas pavēra plašāku skatu uz kristietības vēsturi, pasaules reliģijām, senajām un modernajām valodām, teoloģiju un filosofiju. 1995. gadā tiku ordinēts par luterāņu mācītāju LELB. Kopš tā laika vairāk vai mazāk intensīvi esmu kalpojis Baznīcā, vadījis dievkalpojumus, runājies ar cilvēkiem, kristījis, iesvētījis, laulājis un izvadījis. Tajā pašā gadā, kad tiku ordinēts, man piedāvāja apgūt sistēmisko ģimenes terapiju. Tā nebija mana pirmā saskare ar psiholoģiju, bet tā kļuva par interesi mūža garumā. Rietumos tā ir ierasta prakse, ka arī teologiem kā humanitārās izglītības pārstāvjiem ir iespēja apgūt psihoterapeita profesiju. Psihoterapijas un psiholoģiskās konsultēšanas jomā strādāju no 1998. gada. Atbilstoši šī brīža Latvijas situācijai esmu psihoterapijas speciālists (psihoterapeits, kura bāzes izglītība nav medicīna).

Tā kā esmu mācījies vispirms teoloģiju un pēc tam psihoterapiju, savā darbībā cenšos skaidri ievērot robežas. Esmu kristietis, par savu ticību nekaunos, bet ar to arī nevienam neuzbāžos. Domāju, ka, ja cilvēki gribētu pieņemt Kristus mācību un dzīvot saskaņā ar to, tad pasaule kļūtu labāka. Bet katram pašam ir jānonāk pie šīs atziņas.

Sistēmisko terapiju esmu mācījies pie Lindes fon Keiserlinkas (Linde von Keyserlingk, apmācīttiesīga ģimenes terapeite, smilšu spēļu terapeite, NLP trenere) no 1995. – 1999.g.  un komunikāciju pie režisora Hartmuta Kirstes fon Keiserlinka (NLP treneris). Esmu apmācīt tiesīgs sistēmiskais/ģimenes terapeits  (2001.- 2002.g., Rīga). Esmu arī sistēmiskais supervizors, koučs un organizāciju konsultants (2010.-2012., Essene, Vācija/Rīga, IFS- Supervīzijas un Ģimenes terapijas institūts). Esmu apguvis smilšu terapijas metodi. Šobrīd mācos psihodrāmu Moreno institūtā asistenta līmenī.

Esmu LPB (Latvijas Psihoterapeitu biedrība), LSGPB (Latvijas Sistēmisko un Ģimenes Psihoterapeitu biedrība) un LSA (Latvijas Supervizoru apvienība) biedrs.

Mājas lapas sadaļā “Blogs” varat lasīt manas pārdomas un refleksijas par attiecību jautājumiem, kas radušās manas individuālās un  profesionālās pieredzes rezultātā.

Konsultēju individuāli, pārus, ģimenes un organizācijas. Brīvi komunicēju arī krievu, vācu un angļu valodās.