Online konsultācija

Ņemot vērā mūsu valstī un visā Eiropā ieviestos drošības pasākumus, piedāvāju konsultācijas un terapiju attālināti. Man jāatzīst, ka man patīk cilvēkus sastapt klātienē, ja tā var teikt, “sajust”, kā tas ir atrasties kāda cilvēka tuvumā un klātbūtnē. Uztvert cilvēka emocijas un sacīto, atrodoties cilvēka tuvumā. Taču šis brīdis, kurā atrodamies gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība, ir liels izaicinājums. Tieša saskare un kontakts var veicināt saslimšanas risku. Negribētos pakļaut sevi un citus liekam inficēšanās riskam.

Konsultēju latviešu, krievu, vācu un angļu valodās.