Individuāla Konsultācija & Terapija

Pirmā tikšanās ir iepazīšanās. Cilvēks var atnākt tikai uz dažām konsultācijām un noskaidrot viņu interesējošus jautājumus. Var veidoties ilgāka sadarbība – vēlēšanās risināt jautājumus dziļāk, tad var runāt jau par terapiju.

Sistēmiskās konsultēšanas centrā ir indivīds un tie procesi, kas norisinās viņa iekšējā pasaulē. Cilvēka iekšējā pasaule ir sava veida sistēma, kurā valda noteikts līdzsvars, darbojas likumsakarības. Cilvēka domas, emocijas, vēlmes, cerības, mērķi, pasaules redzējums un dzīves filosofija ir sistēmas sastāvdaļas. Individuālā konsultēšanā man personīgi ir svarīgs vārds “konteksts”. Kad runājam par savu dzīvi, nemanāmi mainām realitātes un attiecību kontekstus. Sistēmisko pieeju raksturo orientēšanās uz cilvēka resursiem.

Katrs cilvēks var nonākt stāvoklī, kad šaubās par saviem spēkiem. Cilvēkam pamazām ir jāatgūst ticība un pārliecība par sevi. Jānonāk resursu stāvoklī, jāuzņemas atbildība par savu dzīvi. Es ticu, ka cilvēka dvēselē ir ieliktas spējas sevi dziedēt. Tādā veidā  terapijas mērķis nav klientu “izārstēt”. Cilvēku nevar “izārstēt”, tad ja viņš pats to nevēlās. Terapijas mērķis ir radīt kontekstu, labvēlīgus apstākļus, kuros var notikt dziedinošas pārmaiņas.