Iesākumā bija Vārds

„Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” Jāņa Evanģēlijs 1,1

Visam, kas pastāv, ir savs sākums. Bībele ir grāmata, kas runā par visa sākumu. Sākumam ir nozīme. Bez sākuma nav turpinājuma. Turpinājums nav izprotams bez sākuma. Sākums ir kā nulles punkts koordinātu sistēmā, no kura sākas jebkura atskaite laikā un telpā. Viss kaut kad sākās. Bībele saka, ka viss sākās ar Vārdu. Tas nebija cilvēka vārds, jo cilvēka toreiz vēl nebija. Tas bija Dieva Vārds. Dievs visu radīja ar Vārdu. Dievs sacīja un lietas sāka notikt. Tā, piemēram, Dievs sacīja: „Lai top gaisma.” – Un gaisma tapa.” (Gen. 1:3). Arī cilvēka vārdam/vārdiem ir spēks- celt vai gremdēt, iedrošināt vai laupīt pārliecību, dziedēt vai ievainot, dot dzīvību vai nogalināt. Ar vārdiem mēs radām realitāti, kurā dzīvojam paši un kurā spiesti dzīvot citi.

Lai paskaidrotu Vārdu, apustulis Jānis (Evanģēlija autors) lieto grieķu filosofijas terminoloģiju. Vārds ir Logoss. Ideja par Logosu grieķu filosofijā attīstījās vēl pirms Kristus dzimšanas. Filosofi, vērojot pasauli, saredzēja, ka ir kaut kas netverams un klātesošs visā pastāvošajā. Pirmais par to runāja grieķu filosofs Heraklīts (6./5. gs. BC), viņš sacīja, ka Logoss ir princips, kas stāv pāri mūsu saprātam. Vēlāk par to īpaši runāja Zenons  no Kitijas (mūsdienu Kipra, 4./3.gs. BC). Zenons sacīja, ka Logoss ir dievišķs princips, kas caurstrāvo visumu. Logoss ir Dieva vārds, Dieva saprāts, kura klātbūtne jūtamā visā radībā.

„Vārds tapa miesa”. Dievišķais Vārds- Logoss iemiesojās. Tā ir Jaunās Derības labā vēsts- Dievs ir kļuvis par cilvēku Jēzu Kristu.

Jēzus Kristus- kas Viņš bija? Ievērojams morāles skolotājs, reliģisks ģēnijs, dziednieks vai revolucionārs? Katrs noteikti varēs atrast savu atbildi. Lai atrastu atbildi uz šo, manuprāt, visssvarīgāko jautājumu, ikvienam cilvēkam ir jāizlasa Jaunā Derība, kas apraksta Kristus dzīvi un mācību, balstoties uz Jēzus mācekļu atmiņām. Jēzus mācekļi- apustuļi (sūtņi, grieķu val.) kļuva par Kristus augšāmcelšanās lieciniekiem. Pēc Baznīcas tradīcijas, visi, izņemot vienu, kļuva par mocekļiem- tika nogalināti savas ticības dēļ.

Kas ir Jēzus Kristus? Kristīgā Baznīca to formulēja Nīkajas- Konstantinopoles ticības apliecinājumā- Jēzus ir „patiess cilvēks un patiess Dievs”.

 

Jēzus nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kas Viņu uzņēma, Viņš deva varu, kļūt par Dieva bērniem. Jēzus ieved mūs jaunās attiecībās ar Dievu- vecāka un bērna attiecībās. Vai attiecības ar Dievu ir svarīgas, uz to katram jāatbild pašam.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.