Ģimenes konsultācija

Dažādos ģimenes savstarpējo attiecību sarežģījumos ir vērts meklēt ģimenes konsultanta/psihoterapeita palīdzību. Cilvēkiem ir raksturīgi neredzēt to, ko negribas redzēt. Šī iemesla dēļ ģimenes palīdzību bieži meklē novēloti. Protams, jautājums, vai ģimenei ir nepieciešama profesionāļa palīdzība, ir jāizlemj pašiem.

Esmu mācījies sistēmisko pieeju ģimeņu konsultēšanā un terapijā. Sistēmiskā pieeja saredz attiecības un ģimeni kā sistēmu, kā veselumu. Psiholoģiskās problēmas, kas piemeklē vienu vai vairākus ģimenes locekļus mēs skatām kopsakarā. Tas gan nenozīmē, ka kāds tagad būtu vainīgs pie cita ģimenes locekļa problēmām. Ģimenes dzīvi veido apzināti un neapzināti faktori. Ir iespējami tik daudz celoņi un tik daudz sekas. Cēlonis var būt sekas un sekas var būt cēlonis. Tādēļ ģimenes konsultantam ir svarīgi, redzēt visu ģimeni, sajust to, vērot to darbībā. Ģimenes konsultants runā ar katru ģimenes locekli, noskaidro kā katrs jūtas, ko domā viens par otru, kā saredz problēmu, kā saredz risinājumu. Mēs ticam, ka ģimenē ir pārmaiņām nepieciešamie resursi. Ģimenes konsultācijas/terapijas mērķis ir, palīdzēt ģimenei ieraudzīt savas stiprās un vājās puses, attīstīt savas kompetences. Ir svarīgi atjaunot ģimenē pozitīvu gaisotni, kur katrs ģimenes loceklis tiek sadzirdēts, novērtēts, aprūpēts un mīlēts.

Ģimenes terapijas gadu desmitu krātās pieredzes rezultātā ir radušās teorijas, kas palīdz labāk izprast un aprakstīt ģimenes un attiecību procesus. Ir attīstītas specifiskas jautājumu tehnikas un metodikas, lai procesā iesaistītu visu ģimeni un varētu to pozitīvi atbalstīt ceļā uz pārmaiņām. Ģimenes konsultācija/ terapija pēc būtības neārstē atsevišķus cilvēkus, tā vispirms ārstē ģimenes dvēseli. Ja katrs ģimenes loceklis apzinās savu piederību ģimenei, izjūt to kā savu spēka avotu, daudzas dzīves problēmas un izaicinājumi būs vieglāk risināmi.

Vislabāk var palīdzēt, ja ģimenes locekļi ir motivēti, un grib iesaistīties konsultēšanas procesā.