Attiecību krīze

     Vārds “krīze” ir cēlies no grieķu valodas. Tam plašs nozīmju spektrs, kas galvenokārt nozīmē lietu izšķiršanu, izlemšanu, izspriešanu. Latviešu valodā vārdam “krīze” ir atšķirīgs definējums, tas ir nozīmīgs brīdis, pagrieziena punkts, kas notikumu attīstību var iespaidot uz labu vai ļaunu.

Ja domājam par attiecībām vispār (sabiedrībā, darba kolektīvā, ģimenē), un šajā gadījumā par pāra attiecībām, tad “krīze” ir brīdis vai periods attiecībās, kad cilvēki sastopas ar ārējās vides (un ne tikai) ierosinātiem izaicinājumiem. Izaicinājumi prasa, lai starp vīrieti un sievieti notiktu komunikācija, kuras rezultātā tiktu pieņemti atbilstoši lēmumi. Ikviens pāris sastopas ar “augšanas” grūtībām, bet tādēļ vien nebūtu pareizi katras grūtības saukt par krīzi. Krīze iestājas tad, kad nav risinājuma ilgāku laiku. Ja risinājuma nav,  krīze var padziļināties. Lai krīzi risinātu, abiem jāizdara piepūle- vispirms ir jāsaprot, kas tā par krīzi, un pēc tam jāspēj rast abām pusēm pieņemams risinājums.

Problēma var rasties, ja pāris nespēj saprast krīzes cēloņus un tos definēt, vai arī katrs to saredz pilnīgi atšķirīgi, tātad, nav kopsaucēja. Cita problēma, cilvēki saprot, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav spējīgi par to komunicēt. Šajā gadījumā laiks strādā pret viņiem. Jo ilgāk cilvēki atsakās redzēt problēmu, jo nopietnāka tā kļūst.

Pastāv uzskats, ka krīzes rodas 5-7 gadu ciklā. Daļēji tam varētu piekrist, jo indivīds un arī pāris savā attīstībā iziet cauri noteiktiem dzīves posmiem, kur katrā no tiem ir jāatrisina savi attīstības uzdevumi. No otras puses, tā ir vienkāršota pieeja. Krīzes nerodas reizi 5-7 gados. Drīzāk 5-7 gadi ir pietiekami ilgs laika periods attiecībās, kurā attiecību pozitīvā vai negatīvā dinamika ir pamanāma. Jautājums par cēloņiem paliek atvērts. Krīze nerodas, viņa kļūst pamanāma. Reizēm mūsu nemitīgā aizņemtība un skrējiens ir labs aizbildinājums, lai neredzētu, kas notiek ar attiecībām.

Attiecībām nepieciešama attīstība. Attiecības nevar ilgstoši stagnēt. Vai nu tās attīstās uz priekšu un uz augšu, vai atpakaļ un uz leju. Krīzes nav tikai attiecību drauds, tās ir izaugsmes iespējas. Atrisinātas krīzes uzlabo pāra attiecību kompetences, satuvina. Neatrisinātas atsvešina.

 

Ieteikumi- Vispirms ir jāsaprot, kas tā ir par krīzi, un kas to ir izraisījis. Tad par to ir jārunā. Jāmācās uzklausīt otras puses viedokli, nepārtraucot. Jāmēģina saprast otru, arī ja pats tā nedomāju. Jāsaglabā miers un savstarpēja cieņa. Jāspēj atzīt savas kļūdas un lūgt piedošanu. Jāsaprot, kas ir mana, kas otra atbildība. Kopīgi jāģenerē iespējamie risinājumi. Vēlamais risinājuma veids ir konsenss- vienošanās. Ja kaut kādu iemeslu dēļ komunikācija ir apgrūtināta, jāmeklē speciālista konsultācija.