Klātienē un online:

Individuālā konsultācija pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem

Pāra konsultācija: domstarpības, strīdu un konfliktu risināšana

Ģimenes konsultācija: audzināšanas jautājumi, vecāku un bērnu attiecības

Smilšu terapijas metode: bērniem un pieaugušajiem

Koučings, supervīzija un organizāciju konsultēšana

Prakses adrese: Rīga, Bruņinieku ielā 51

e-pasts: sistemiskaterapija@gmail.com

mob. tel. +371 28347530