Vai iemīlēšanās ir mīlestība?

Mūsdienās uzskatām, ka neatņemama attiecību sastāvdaļa ir mīlestība. Mīlestība pat nav sastāvdaļa. Tas ir kaut kas vairāk. Varbūt, tā ir visa attiecību būtība – mīlēt un būt mīlētam. Ir cilvēki, kas uzskata, ka mīlestība ir vienīgais nosacījums attiecību nodibināšanai un vienīgais attaisnojums to saglabāšanai. Pārsteidzoši, ka, runājot par attiecībām starp vīrieti un sievieti, tik daudz domājam un runājam par mīlestību. Bet, kas ir mīlestība? Mīlestība ir liels un skaists vārds, kas ir ticis un tiek dažādi locīts, kādreiz pat laupot šim vārdam tā cildenumu un skaistumu. Šeit aprobežošos ar apgalvojumu, ka mīlestība ir kaut kas, ko vēlās visi cilvēki. Attiecības, kas balstās mīlestībā ir ideāls, kas dzīvo daudzu cilvēku galvās, ideāls pēc kura tiekties un ilgoties. Ir cilvēki, kas attiecībās neiespringst. Beigsies šīs, būs nākamās. ir citi, kas vēlas vienas attiecības, bet īstas un uz mūžu.

Nepretendēju šajā jautājumā pateikt un atklāt kaut ko jaunu, ko kāds jau nebūtu pateicis. Domāju, ja jau mīlestība ir tik svarīga, tad ir vērts veltīt laiku, lai saprastu, ko ar šo vārdu saprotam. Sākšu ar to, ka lielākā daļa cilvēku par mīlestību domā ļoti vienkāršā veidā. Mīlestība vai nu ir, vai viņas nav. Kā es to zinu? Es to jūtu. Es to sajūtu mīļotā cilvēka attieksmē, acu skatienā, runas veidā, pieskārienā. Tātad, mīlestība ir spēcīgs emocionāls pārdzīvojums, kas savas intensitātes ziņā atšķiras no citiem. Sirds sitas straujāk (paātrināta sirdsdarbība), atšķirtība no mīļotā cilvēka šķiet mokoša un neizturama. Dzīvei nav jēgas, ja līdzās nav mīļotā cilvēka; kā ir, šķiet pazīstami? Tā ir iemīlēšanās. Domājat, ka tā notiek tikai ar jauniešiem? Ir kādi cilvēki, kas domā, ja viņi kaut ko tādu ir piedzīvojuši, tad tā arī ir īstā mīlestība. Ja nē, tātad mīlestības nav bijis. Iemīlēšanās attiecībās ir skaists periods, bet vai iemīlēšanās ir mīlestība? Iemīlēšanās ir aizraušanās, kurā pārmērīgi liels akcents ir likts uz ārēju pievilcību, faktiski otru cilvēku nepazīstot. Iemīlēšanās var kļūt par soli ceļā uz mīlestību, bet var arī nekļūt. Iemīlēšanās ir spēcīgas, bet seklas un svārstīgas jūtas. Mīlestība ir dziļākas jūtas.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.