Kad apmeklēt pāra konsultāciju?

Labs jautājums. Šobrīd ir labi, tātad nevajag. Vēl nav tik slikti, pagaidīsim, kad būs sliktāk, tad iesim. Gribējām jau iet, bet tagad jau atkal viss? ir labi.

Nav noslēpums, ka lielākā daļa pāru, kas pieņem lēmumu, meklēt palīdzību, dara to novēloti. Ir gadījies dzirdēt, ka kāds no pāra konsultācijas laikā saka apmēram tā: “Mums te vajadzēja būt pirms pusgada vai gada!” Un tā ir taisnība! Cilvēki ir atļāvušies rīkoties egoistiski, izrādīt viens otram savu raksturu (daudzas problēmas rodas no tā, ka otru cilvēku uzskatām par savu īpašumu), demonstrēt savu necieņu un nerēķināšanos. Cilvēki ir pieļāvuši kļūdas, bet tās nav labojuši. Turpinājuši izlikties, ka viss ir kārtībā.

Kad un kurā brīdī pārim ir jāmeklē profesionāla palīdzība? – Viens universāls rādītājs ir cilvēku spēja komunicēt par savām attiecībām. Ja cilvēki vēlās būt kopā, viņiem ir jāiemācās vienam ar otru runāt, arī par sarežģītiem attiecību jautājumiem. Ja cilvēki neprot vai nespēj komunicēt, viņiem ir vajadzīga palīdzība.

Šeit vēlos pieminēt vēl vienu aspektu, pazīmi, kas varētu liecināt, ka pāra attiecībās pastāv nopietnas un neatrisinātas problēmas. Iespējams, ka viss ir kārtībā, dzīve rit savu gaitu un tomēr kaut kas nav. Attiecībās ienāk vieglas, gandrīz nepamanāmas neapmierinātības noskaņas. Cilvēks sāk fantazēt par šķiršanos un attiecību izbeigšanu. Doma var nebūt skaidra un pabeigta. Piemēram, cilvēks nedomā par šķiršanos, bet fantazē par to, cik labi bija toreiz, kad viņš/a bija viens, kad viņu nenomocīja attiecību slogs. Atkārtotas fantāzijas par šķiršanos ir rādītājs, ka cilvēka vajadzības attiecībās nav saprastas un apmierinātas, ka viņš/a attiecībās nejūtas laimīgs. Vēl ir laiks. Ja tas tā turpināsies, fantāzijas pārtaps par ieceri, iecere par apņemšanos, apņemšanās par rīcības plānu. Un tad, kad ir rīcības plāns, tas iezīmē attiecību beigas.

Laiks visu atklās. Cik apmierināts Tu esi ar savām attiecībām?

Steiga nogalina

Dzīvojam steidzīgā laikmetā. Cilvēki steidzas un skrien.

Es neesmu citādāks, es arī skrienu. Esmu ieskrējies. Iespējams, te pie vainas viena lieta, ko esmu mantojis no sava tēva. Dziļi iekšā sēž doma, ka man kā vīrietim ir jāspēj nodrošināt sava ģimene. Pārliecība, ka tas vīrietim nedara godu, dzīvot uz sievietes rēķina. Tas rada atbildību, spiedienu. Es nedrīkstu apstāties, kamēr šo uzdevumu neesmu izpildījis. Tad pienāk brīdis, kad esmu izšāvies. Jāiepauzē. Jāapstājas. Bet neizdodas. Domas turpina joņot. Dvēsele švankājas kā sakratīts šķidrums. Tikai ar laiku viļņi kļūst mazāki un norimst.

Reizēm sastopu cilvēkus, par kuriem domāju, kas viņus dīda. Viņi nerod mieru. Ir jāizvirza aizvien jaunas virsotnes, pēc kurām tiekties. Kad viena virsotne ir sasniegta, tiek meklēta jau nākamā. Nemitīgs izaugsmes un attīstības diktāts.

Paradoksāli, bet vai mēs nestūrējam virzienā, no kura vēlamies izvairīties? Baidoties nokavēt dzīvi, mēs paskrienam tai garām, un dzīve paskrien garām mums.

Steiga mūs nogalina, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Steiga nogalina to, ko uzskatām par svarīgu. Cilvēkam, kas steidzas, sašaurinās apziņa un uztveres lauks. Cilvēks nespēj adekvāti novērtēt situāciju, vienkārši neredz lietas. Prātā tikai viena doma- paspēt laikā, paveikt izvirzīto uzdevumu.

Steiga ir slikts padomdevējs. Steigā autobraucēji pārkāpj ātrumu, dēļ dažu minūšu ietaupījuma, pakļauj nāves briesmām sevi un citus satiksmes dalībniekus. Steigā pieņemti lēmumi nav labi, jo cilvēkam nav laika izsvērt visus par un pret. Steigā cilvēks dara lietas, par kurām tajā brīdī ir pārliecināts, ka tās ir jādara. Bet var gadīties, ka dzīves enerģija tiek izlietota nesaprātīgi, darot lietas, kuras var arī nedarīt. Bet svarīgākām lietām neatliek laika. Lai saprastu, kas ir svarīgi, kas nē, ir vajadzīgs laiks pārdomām, laiks, kura mums nav (vai tomēr ir?). Steiga iznīcina attiecības- cilvēki neredz viens otru, nedzird, prātā nostiprinās stereotipiski priekšstati par to, cik daudz es daru un cik ļoti mani nenovērtē (upura loma).

Manuprāt, viens no svarīgākiem rādītājiem, ka esam ieskrējušies ir tas, ka mums nav laika lietām, kuras deklarējam par svarīgām. Man ir svarīga veselība, bet nav laika par to domāt. Man ir svarīgas attiecības, bet nav laika par to domāt. Man ir svarīgs Dievs, bet nav laika lūgšanai. Es mīlu dzīvi, bet man tai nav laika. Šodien man nav laika, es dzīvošu rīt, parīt, aizparīt…

 

Ieteikums pāriem

“Elpot vienā ritmā”- tā, manuprāt, būtu laba metafora pāra attiecībām.

Laiks- svarīga dimensija. Laiks ģimenei, attiecībām. Laiks mums un laiks sev. Aiz tā stāv vēl grūtāks uzdevums- sinhronizēt savas vajadzības, saprast un apzināties savas vajadzības un cerības, iemācīties par to runāt, iemācīties pieņemt lēmums par kopīgo laiku.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir sinhronizēt dzīves ritmus. Katram no mums ir savs dzīves ritms. Savs veids un ātrums, kā mēs lietas darām. Vīrietis un sieviete ir atšķirīgi un līdzīgi. Par to, kā abiem dzimumiem sadzīvot, un, atrast kopīgu valodu, vēl tiks sarakstītas daudzas grāmatas.

Visiem ir zināms tas pats vecais stāsts par pūcēm un cīruļiem. Vienam agrāk nāk miegs un viņš/a no rīta ātrāk ceļas (cīrulis). Otram miegs nenāk (pūce), viņam/ai no rīta ir grūtāk piecelties. Ko lai dara, ja vienam nāk miegs, bet otram  nenāk? Mēs katrs dzīvojam ar savu dzīves ritmu. Nav divu vienādu cilvēku, kas var vienādi labi justies vienā un tajā pašā dzīves situācijā. Viens jūtas labi, otrs nē. Viens ir saguris, otrs atpūties. Vienam kaut ko gribas, citam neko negribas. Šķiet, ka atbilde ir viena- tas ir tādēļ, ka mēs katrs dzīvojam pēc sava ritma. Iespējams, ka nekāds liels ļaunums arī necelsies, ja viss paliks tā, kā ir bijis līdz šim. Un tomēr. Var gadīties, ka ikdienas pienākumos cilvēki pat nepamana, ka ir sākuši atsvešināties. Un sarunas, ja tādas ir, ir par visu ko citu, tikai ne par viņiem pašiem un viņu attiecībām.

Ja gribam, varam paraudzīties uz savu dzīves ritmu arī kā uz ieradumu, ko esam apguvuši ilgākā laika posmā. Mēs izkārtojam savu dzīvi tā, kā mums ir ērtāk. Elektrības izgudrošana ir nojaukusi dabas ritmus, saskaņā ar kuriem, cilvēkam ir jābūt nomodā, kad ir gaišs, un jāguļ tad, kad ir tumšs.

Un tagad ieteikums. Vienkāršs. Cik iespējams, sakārtot lietas tā, lai abi var iet pie miera un arī celties vienā laikā. Kopā apsēsties pie brokastu un vakariņu galda. Nesolu tūlītējus rezultātus, bet ilgtermiņā tam noteikti būs pozitīvs iespaids.

 

 

 

Seksuālā vardarbība pret bērnu

Mēs dzīvojam nedrošā pasaulē. Ir briesmas, kuras nevaram paredzēt un kontrolēt. Tomēr ir briesmas un riski, par kuriem mums kā pieaugušajiem ir jābūt informētiem. Ja esam informēti, varam šo informāciju sniegt bērniem. Tas palīdzēs atpazīt seksuālās vardarbības riskus un tos novērst. Izlikties, ka šādi riski nepastāv, būtu nepiedodama paviršība, kas var dārgi maksāt.

Pēdējos gadu desmitos ir aktualizējies temats par vardarbību pret bērniem. Tas nenozīmē, ka agrāk vardarbība nebūtu pastāvējusi. Tagad par to vairāk runā. Vardarbības veidi tiek klasificēti sekojoši: tiek runāts par fizisko, emocionālo, seksuālo vardarbību un par atstāšanu novārtā.

Šajā rakstā būs runa par seksuālo vardarbību. Tiek uzskatīts, ka seksuālā vardarbība pret bērnu ir visretāk atklātais vardarbības veids.

Statistika

Kanādas interneta drošības centra saņemto ziņojumu (laika posmā no 2002.gada septembra līdz 2009.gada martam) analīzes dati rāda, ka bērnu seksuālu izmantošanu saturošas lapas tiek uzturētas vairāk kā 60 dažādās pasaules valstīs, tā ir globāla problēma. Bērnu seksuālas izmantošanas materiālu saturošo lapu analīze parāda, ka seksuālo noziegumu upuri ir :

–         bērni vecumā no 0 līdz 8 gadiem 57,4% gadījumu;

–         bērni vecumā no 8 līdz 11 gadiem 24,7% gadījumu;

–         bērni vecumā no 11 līdz 14 gadiem 13,3% gadījumu;

–         bērni vecumā no 14 – 16 gadiem  4,3% gadījumu;

–         bērni vecumā no 16 – 18 0,3% gadījumu;

No statikas redzam, ka seksuālas vardarbības risks samazinās bērniem pieaugot. Jo bērns ir mazāks, jo neaizsargātāks viņš/ viņa ir. 83% gadījumos seksuālo noziegumu upuri ir meitenes.

2009. gada Klīniskās psiholoģijas pārskatā (Annual review of clinical psychology) doti šādi dati, proti, ka seksuālai vardarbībai populācijā ir pakļauti vidēji 19,7 % meiteņu un 7,9 % zēnu.

Lielākā daļā gadījumu seksuālie varmākas ir bērnam pazīstami: 30% gadījumu tie ir radi: brāļi, tēvi, vectēvi, onkuļi, brālēni, …; 60% gadījumu draugi un paziņas: aukles, vienaudži, …; un tikai 10% gadījumu tie svešinieki. Tātad, varmāka nav tikai kāds mītisks svešinieks, kas bērnu vilinās ar konfekti, piedāvās pavizināt ar mašīnu vai pirks dārgas dāvanas. Potenciālais varmāka nāk no bērnam/pusaudzim pazīstamas vides.

Seksuālai vardarbībai ir vispostošākās sekas: tie ir fiziski ievainojumi, dažos gadījumos pat nāve. Infekcijas. Neiroloģiskie bojājumi, ko izraisījis paaugstināts stress. Ēšanas un miega traucējumi un cita veida veselības problēmas. Virkne psiholoģisko seku, no kurām cilvēks var ciest visu savu turpmāko dzīvi, kas var paaugstināt depresijas un pašnāvības risku, veicināt iesaistīšanos noziedzīgās darbībās.

Psiholoģisko simptomu intensitāte ir atkarīga no vairākiem faktoriem: radniecības pakāpes ar varmāku (vissmagāk, ja tie ir bijuši vecāki), vardarbības ilguma un biežuma, vai ir bijis dzimumakts, fiziska varmācība, u.c. Seksuāla vardarbība nozog bērniem viņu nākotni, jo vistiešākā veidā iespaido cilvēka seksualitāti- viņa/s spēju piedzīvot laimīgas attiecības un ģimeni.

Temats ir sarežģīts, tas izraisa veselu emociju virpuli. Ko es varu darīt? – Vispirms, apzināties, ka problēma turpinās pastāvēt arī tad, ja izlikšos, ka tā nepastāv. Iespējams, man ir jākoriģē savs priekštats par cilvēku kā sugu. Ikvienam cilvēkam ir iedzimta agresivitāte un seksualitāte. Cilvēkam socializācijas procesā, apgūstot normas un uzvedības veidus, kas nepieciešami sabiedrības kā sociālās grupas pastāvēšanai ir jāiemācās savu instinktu kontrole. Cilvēcisko tieksmju socializācija ir ļoti sarežģīts temats. Noteiktos apstākļos minētie impulsi var kļūt tik spēcīgi, ka cilvēku noved pie nozieguma.

Daži vārdi par vecāka un bērna attiecībām

Vecāku uzdevums ir savus bērnus mīlēt, aprūpēt, audzināt un aizsargāt. Radīt drošības sajūtu, ko bērns var paņemt kā nemateriālu dārgumu, kā depozītu, ko vecāki iedēstījuši bērna dvēselē. Minētā drošības sajūta turpmākajā dzīvē būs kā avots, no kura pasmelt spēku grūtās dzīves situācijās.

Drošības sajūta rodas bērna attiecībās ar vecākiem. Vecākiem ar bērnu ir jāizveido ar emocionāla saikne (angļu val.: bond, bonding), kuras rezultātā rodas drošā piesaiste. Tā ir vecāku spēja “noskaņoties uz bērna viļņa”, “lasīt” savu bērnu, saprast viņa/s raidītos signālus, tos iztulkot un atbilstoši sniegt bērnam nepieciešamo. Ir svarīgi kā mātei, tā tēvam izveidot šo emocionālo saikni ar bērnu, to nepazaudēt, bet izkopt. Vecākiem ir jāaug kopā ar savu bērnu. Ja vecāki dzird un saprot savu bērnu, bērnam rodas pieņemšanas un piederības sajūta.

Te nu mēs katrs varam pārdomāt, kādu ģimeni, kādas attiecības es vēlos? Es vēlos ģimeni un attiecības, kurās nav vietas draudiem, vardarbībai, bailēm no izrēķināšanās, kur katrs ģimenes loceklis var justies novērtēts, cienīts, var attīstīt savus talantus un spējas.

Saruna ar bērnu ir svarīga atgriezeniskā saite. Caur sarunu un mijiedarbību mēs varam labāk iepazīt savu bērnu, labāk saprast viņa vajadzības, labāk mīlēt un labāk aprūpēt. Mums jāmācās klausīties bērnu sacītajā. Bērna attīstībā ir arī posms, kad bērni vairāk fantazē un reizēm stāsta brīnumainas lietas. Un tomēr. Tas, ko bērns saka, nekad nav mazsvarīgi. Mums ir jāuzticas saviem bērniem. Mums ir jāpazīst savi bērni.

Pārmaiņas bērna uzvedībā var būt ļoti nozīmīgs indikators, kuram ir jāpievērš uzmanība. Ja bērns kļūst nomākts, vēlas izolēties un nevēlās draudzēties ar citiem bērniem, neizjūt prieku par lietām, kas agrāk sagādājušas prieku. Tas nozīmē, ka ir noticis kaut kas būtisks, kas mainījis bērna uzvedību un attieksmi pret dzīvi. Vecākiem tas ir jānoskaidro. Bērniem ir jāzina, ka vecāki viņu mīl un jebkurā situācijā viņš/a var uzticēties. Vecākiem ir jāzina, ka bērnus nedrīkst sodīt par atklātību. Ja tas notiek, bērni pārstāj saviem vecākiem uzticēties.

Saruna par drošību

Bērna drošība ir ārkārtīgi svarīgs temats. Speciālisti uzskata, ka, sākot no 3-4 gadu vecuma, var runāt ar bērnu par personīgās drošības jautājumiem. Vecākiem par šiem jautājumiem jārunā bērna vecumam atbilstošā un saprotamā veidā. Tas palīdzēs bērnam atpazīt bīstamas situācijas un dos vadlīnijas, kā rīkoties.

Seksuālā vardarbība ir situācijas, kurās pieaugušais izmanto bērnu seksuāla uzbudinājuma un apmierinājuma gūšanai.

Tas var ietvert vairākas darbības:

Bērna privātuma pārkāpšana. Bērna izsekošana un novērošana.

Bērna ķermeņa aizskaršana – Bērna dzimumorgānu (penis, vagina, anus- latīņu termini) aizskaršanu, t.s. “sliktie pieskārieni” vai likšana bērniem pieskarties pāridarītāja dzimumorgāniem; Priekšmetu izmantošana. Arī orālais sekss.

Bērna pakļaušana pieaugušo seksualitātei – dzimumakts un/vai pieaugušā atkailināšanās bērna klātbūtnē (dzimumorgānu rādīšana), seksuālu piedzīvojumu stāstīšana, pornogrāfisku filmu, attēlu un žurnālu rādīšana bērnam.

Bērna seksuāla ekspluatācija. Bērna pārdošana vai iesaistīšana seksuālu pakalpojumu sniegšanā. Arī bērnu pornogrāfija. Pieaugušie pakļauj bērnus netiklām darbībām, lai radītu pornogrāfiska satura materiālus.

Seksuālas vardarbības pazīmes

Dažādu iemeslu dēļ bērni, kas cietuši no seksuālas vardarbības, to nevienam nestāsta. To var skaidrot ar neizpratni par notikušo un bailēm no pieaugušo reakcijas. Tādēļ ir vēlams zināt pazīmes, kas varētu norādīt uz seksuālas vardarbības iespējamību. Pazīmju ir daudz, tādēļ, aizdomu gadījumā lietas izpēte jānodod speciālistiem.

Zilumi, asiņošana vai jebkādi citi savainojumi ģenitāliju rajonā; Sāpes vēderā vai nieze ģenitāliju rajonā; Sāpīga urinēšana; Grūtības staigāt vai sēdēt; Seksuāli transmisīvās saslimšanas; Grūtniecība; Neizskaidrojamas veselības problēmas; Bailes no konkrēta cilvēka, vietas vai rajona, bēgšana no mājām un vēlēšanās dzīvot citur; Koncentrēšanās spēju un sekmju pasliktināšanās, noslēgšanās un nomāktība; Panikas lēkmes; Nevēlēšanās vai atsacīšanās izģērbties (vakarā ejot gulēt vai ārsta apmeklējuma laikā) vai arī pretēja tendence, demonstratīva izģērbšanās; Vecumam neatbilstoša interese vai zināšanas par seksualitāti, pārspīlēti seksuāla uzvedība; Seksuāla rakstura ainu zīmēšana un izspēlēšana, iesaistot mazākus bērnus seksuāla rakstura rotaļās; Pašapmierināšanās (masturbācija); Bērns stāsta par kādu citu bērnu, kas piedzīvojis seksuālu vardarbību; Naudas vai dārgu lietu parādīšanās.

Ko mācīt bērnam?

«Biksīšu likums». Bērna ķermenis pieder vienīgi viņam. Neviens nedrīkst pieskarties bērna ķermeņa daļām, ko sedz apakšbiksītes. Te, protams, ir daži izņēmumi (p: bērna mazgāšana) vai izņēmumu situācijas (ārsta apmeklējums).

“Labie un sliktie pieskārieni”. Jāmāca atšķirt labi pieskārieni no nepiedienīgiem.

Labi un slikti noslēpumi. Tie jāmāca atšķirt. Ja noslēpums bērnu satrauc, mulsina, biedē vai skumdina, tas nav labs noslēpums, to nevajadzētu glabāt, bet pēc iespējas ātrāk, izstāstīt uzticamam pieaugušajam (vecākam, skolotājam, policistam vai ārstam). Ja noslēpums rada prieku, tas ir labs noslēpums, piemēram, dzimšanas dienas dāvana mammai. Jāatceras, ka seksuālo varmāku galvenā taktika ir slepenība. Viņi cenšas bērnus padarīt vainīgus, līdzatbildīgus par notikušo, draudēt ar šantāžu vai pat izrēķināšanos, ja noslēpums tiks atklāts.

Bērnam ir jāmāca sacīt “nē”. Noteiktās situācijās kategorisks «nē!» un sauciens pēc palīdzības var bērnu izglābt.

Bērnam jāmāca meklēt palīdzība. Jebkurā situācija, kurā bērns ir piedzīvojis apdraudējumu vai neērtības sajūtu, vēlams izstāstīt pieaugušajiem.

Bērnam jāmāca piesardzība saskarē ar svešiniekiem: nedrīkst kāpt svešā automašīnā, pieņemt svešinieku dāvanas un iet viņiem līdzi.

Noslēguma vietā

Ir divi svarīgi faktori, kas nepieciešami, lai varētu notikt seksuāla vardarbība pret bērnu: piekļuve bērnam un laiks vienatnē ar bērnu.

Viens no vecāku uzdevumiem, ir aizsargāt savu bērnu. Aizsargāt mēs varam tikai tad, ja esam emocionālā saiknē ar saviem bērniem un esam informēti. Mums ir jāzina, kur atrodas, kopā ar ko un ko dara mūsu bērni. Ja viņi iet ciemos pie draugiem vai paliek pa nakti, mums ir jāzina, kas tie ir par draugiem, jākontaktējas ar viņu vecākiem. Ja tā rīkosimies, tā nebūs neuzticēšanās bērnam. Tā būs atbildīgu vecāku saprātīga rīcība. Bērniem ir jādod noteikta patstāvība un brīvība atbilstoši vecumam, vecākiem, savukārt, jāsaglabā pārraudzība un kontrole.

Vecākiem ir jābūt lietas kursā par to, kādas filmas bērni skatās un kādas lapas apmeklē globālajā tīmeklī. Internets ir ne tikai zinātnisks sasniegums, kas mūsdienās cilvēkam paver ļoti plašas iespējas. Internets ir arī vide, kuru savu ideju popularizēšanai un īstenošanai izmanto kriminālā pasaule un cilvēki ar ļauniem nodomiem. Interneta vide var būt arī bīstama, jo neviens cilvēks nevar redzēt, kas ir Tavs sarunu biedrs. Arī internets var kļūt par vietu, kur bērns nonāk saskarē ar potenciālo seksuālo varmāku, kas var uzdoties par viņa vienaudzi.

Cilvēka seksualitāte ir ļoti nozīmīgs temats. Ir svarīgi, lai tieši ģimene ir tā vieta, kur bērns gūst pirmo informāciju par to. Bērnam jājūt, ka arī šos jautājumus viņš/a var pārrunāt ar vecākiem.

Ja ir aizdomas, ka bērns ir cietis no seksuālas vardarbības, gadījums ir jāizpēta. Tas jādara speciālistiem, kas specializējušies šajā jomā. Ja seksuālas vardarbības fakts apstiprinās, bērnam ir jāsaņem psiholoģiskā palīdzība un pēcvardarbības rehabilitācija. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu normālu bērna turpmāko emocionālo attīstību. Seksuālas vardarbības gadījums ir jāceļ gaismā, lai varmāka par savu nodarījumu saņemtu sodu un citi bērni tiktu pasargāti no viņa noziedzīgajām darbībām.

Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē – Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Palīdzība:

Var zvanīt uz Valsts bērnu un jauniešu uzticības tālruni 116111

vai

Centrā “Dardedze”, tel.: 67600685, bērniem draudzīgi materiāli sarunai atrodama mājaslapā www.dzimba.lv.

Doma un laiks

 

Radās impulss, atnāca doma. Atskārsme, ka zināšanu un dzīves gudrības iegūšanai ir nepieciešams laiks.

Jaunībā cilvēks nenovērtē pieredzes nozīmi, līdz ar to, pārspīlē zināšanu svaru. Kļūstot vecāks (jeb zūdot ārējai pievilcībai), cilvēks novērtē pieredzes nozīmi un vairāk pievēršas savai iekšējai dvēseles pasaulei. Ar laiku viņš/a var krist citā galējībā, pārspīlēt pieredzes nozīmi, un, noniecināt jaunu zināšanu apguvi.

Kas tad ir pieredze? – Tā ir iespēja, pārbaudīt iegūtās zināšanas dzīvē. Pārliecināties, vai tās “strādā” vai nē. Pieredze ir vēl kas vairāk. Tā ir refleksija par cēloņiem un sekām, par likumsakarībām savā un citu dzīvēs. “Pārbaudītās” zināšanas mudina novērtēt, kādas zināšanas un prasmes tev vēl ir vajadzīgas. Un atkal, pārbaudīt tās ar pieredzi. Zināšanas, kuras nav iespējams pārbaudīt, ir teorētiskas. Manuprāt, gudrība nav tikai daudz zināšana. Gudrība ir gudra dzīvošana. Mēs daudz zinām un stulbi dzīvojam.

Tā nu es apstājos pie domas, ko es domāju, kādēļ. Temats ir plašs. Šajā gadījumā mani interesē jautājums, kā domas atnāk pie manis, cik daudz laika tām vajag, lai atnāktu un kļūtu par manām domām?

10 gadu vecumā es redzēju un sapratu pasauli vienā veidā, 20 gadu vecumā citā. 30 gadu vecumā pasaule jau šķita citādāka. Liekas, ka šajā gadījumā pārmaiņas manā pasaules redzējumā īpaši nebija saistītas ar kādu piepūli. Tu kļūsti vecāks, rodas dzīves pieredze, rodas jaunas atziņas. Ir lietas, kuras tu saproti ar laiku. Vienkārši ir vajadzīgs laiks.

Ir tāds sakāmvārds, ka ar “vecumu nāk gudrība”. Tam pretī var likt arī turpinājumu: “dažkārt vecums atnāk viens pats”. Vecums ne vienmēr ir sinonīms vārdam viedums, bet ir skaidrs, ka jaunība un viedums arī neiet kopā.

Ir domas (iedīglī, puspabeigtas un pabeigtas), vērtības un pārliecības, ko manī ir iedēstījuši mani vecvecāki un vecāki.

Ir domas, ko esmu ieguvis izglītošanās rezultātā, apguvis zināšanas (svešas domas) mācoties skolā, augstskolā, lasot grāmatas. Ir atziņas, kuras ir atnākušas kā intelektuālas piepūles rezultāts. Tu risini savā prātā kādu jautājumu un nerodi risinājumu. Pēc kāda laika nāk atrisinājums, kā atbilde uz tavu piepūli.

Es ticu, ka cilvēka dzīvei ir kāda augstāka jēga par produktu pārstrādi un pasaules piesārņošanu. Tā kā cilvēks ir saprātīga būtne (pārāk cildens nosaukums), jebkuras pārmaiņas var notikt tikai, pārmainot domāšanas veidu. Cilvēkam savas dzīves laikā kaut kas ir jāsaprot, jāatrod atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem. Jautājumu ir daudz, bet te gribu izcelt tikai dažus: cilvēka izcelsme (evolūcija vai radīšana), vai ir Dievs un kāds Viņš ir, nāve un eksistence pēc nāves.

Negribētos, ka cilvēks nonāk pie pareizajiem secinājumiem, guļot uz nāves gultas. Lai gan, labāk vēlāk, nekā nekad. Gribētos, ka cilvēkam ir iespēja kaut ko saprast un mainīt, pirms viņš nomirst gudrs.

Ir atziņas, kuras atnāk ar laiku. Bet neviens no mums nezina, cik daudz laika vēl ir mūsu rīcībā. Tātad ir atziņas, kas var pie mums neatnākt, jo mēs vienkārši tik ilgi nenodzīvosim. Varētu likt akcentu uz piepūli. Proti, caur izglītošanos, saskarsmi ar cilvēkiem, intensīvām pārdomām, mēs varam nonākt pie secinājumiem, kuru iegūšanai citos apstākļos būtu nepieciešams ļoti daudz laika, varbūt pat gadu desmiti.

Ko darīt, ja cilvēks nedomā vispār vai domā maz, tā sacīt “peld pa straumi”? Cik  liela ir varbūtība, ka viņš nonāks pie pareizajiem secinājumiem un atradīs savai eksistencei augstāku un cildenāku jēgu.

Man ir vajadzīgs laiks. Dodiet man laiku! To var formulēt arī kā lūgšanu: “Dievs, dod man laiku!” Dievs ir vienīgais, kas stāv pāri laikam un ārpus tā. Lai gan, iespējams, mans lūgums ir muļķīgs. Jo laiks man ir. Reizēm es pat nezinu, ko ar to iesākt. Izniekoju un nonāvēju to tik daudzos un dažādos veidos.

Dodiet man laiku, saprast un izlabot savas kļūdas!

Dodiet man laiku! – Bet, cik laika Tev vajag un ko Tu gribi saprast?

 

 

 

 

 

 

Mācītāja amatā 20 gadi

Ir pagājuši 20 gadi, kopš kalpoju LELB par mācītāju. Tas bija 1995.g. 3. Adventā, kad par mācītājiem ordinēja māc. Linardu Rozentālu un mani. 20 gadi. Daudz un maz. Ir daudz tematu un jautājumu, kuri šajā sakarā nāk prātā un būtu iztirzājami. Īsā versija.

Daži vārdi par to, kā es pievērsos reliģijai. Pusaudža gados piedzīvoju krīzi un iegrimu nomāktībā. Piedzīvoju izmisumu un bailes, prieku un aizrautību. Izmisuma un baiļu bija vairāk. Vecāki strādāja. Viņi nesaprata mani, es nesapratu viņus. Šūpojos kā pa viļņiem. Pametu vieglatlētiku, pēc laika pievērsos austrumu cīņām. Pamazām virzījos austrumu filozofijas virzienā. Kāds draugs mani uzaicināja uz baznīcu. Lasīju Mārtiņa Lutera Mazo katehismu. Īsti negribēju pieņemt un piekrist. Savā istabā nometos ceļos un lūdzu Dievu, ko nepazinu. Lūgšanas kā vēstules nezināmam adresātam aizskanēja un pazuda visumā. Nezinu kā, bet kādu dienu atnāca sajūtas un pārliecība, ka vēstule ir sasniegusi adresātu. Izjutu mieru un lielāku pārliecību par sevi. Pievērsos Kristus mācībai (Jaunā Derība) un radu atbildes. Drīzāk Kristus mācībā izlasīju to, ko, šķiet, vienmēr biju nojautis, zinājis. Tagad biju atradis avotu, par kura esamību nebiju nojautis. Teoloģijas studijas likās loģisks turpinājums maniem garīgajiem meklējumiem. Negribēju kļūt par mācītāju, gribēju tikai izzināt.

Vēl kā teoloģijas students tiku aicināts, uzņemties kalpošanu nelielā Vidzemes draudzē. Tā bija mana pirmā praktiskā saskare ar mācītāja darbu. Vēlāk, kad kalpoju mazā draudzē Kurzemē, tiku ordinēts par mācītāju. (Tas notika gadā, kad sāku mācīties sistēmisko ģimenes terapiju.)

Kļūšana par mācītāju veda mani tālāk sevis izzināšanā. Atklāju kādu jaunu aspektu, ko būtu varējis nojaust jau agrāk, bet nebiju pievērsis tam uzmanību. Pamanīju sevī divas pretējas strāvas, no vienas puses, vēlēšanos kalpot Dievam (ne obligāti mācītāja amatā), no otras, iekšēju pretestību, nevēlēšanos identificēties ar mācītāja amatu. Vienīgais veids, kā to priekš sevis varu izskaidrot, ka kaut kur dziļi manā dvēselē snauda negatīvs priekšstats par “melnsvārčiem” un baznīcu. (Daudzi cilvēki šodien neapzinās, ka viņu naidīgais priekšstats par kristietību un baznīcu ir padomju audzināšanas sekas.) Šī garīgā cīņa ir notikusi manī daudzu gadu garumā.

Man lielākais ieguvums ir cilvēki, ko savā dzīves ceļā esmu sastapis. Tie bija cilvēki dažādās dzīves situācijās. Tie bija gan priecīgi, gan skumji brīži, kuros cilvēki bija gatavi mani ieaicināt un ar mani dalīties savās domās un pārdzīvojumos. Šīs sastapšanās rosināja manī pārdomas. Pārdomas par to, kā cilvēki dzīvo, ko viņi domā un jūt, kādēļ rīkojas tā kā rīkojas. Neizbēgami pārdomas par mani pašu, kā es dzīvoju, kā es domāju, jūtu, rīkojos. Ar laiku esmu sapratis, ka mācītāja amats ir unikāls daudzējādā ziņā. Te gribu izcelt tikai vienu aspektu- tas ļauj paraudzīties uz cilvēka dzīvi it kā no malas. Tā ir iespēja paskatīties uz cilvēka dzīvi kā veselumu, redzēt cilvēka dzīves ciklu no dzimšanas līdz pat miršanai. Ne tikai redzēt, bet arī reizēm būt klāt šajos brīžos. Stāvot pie cilvēka kapa, varēju skaidrāk ieraudzīt, ka cilvēka nodzīvotā dzīve ir noteiktas dzīves filozofijas un pasaules redzējuma rezultāts. Tas ir paradoksāli, fascinējoši un reizē biedējoši, ka cilvēka dzīves gājumu var izteikt dažos teikumos – “darbs viņam/ai bija viss”, “viņš bija labs cilvēks”… Tāda ņemšanās, tik svarīgi mēs sev šķietam, tik principiāli, un tam pāri trīs saujas smilšu. Reizēm liekas, cik tukša ir cilvēka dzīve, ja tajā nav vietas garam, kas tiecas pie Dieva, tiecas pēc augstāka ideāla.

Mācītāja amats mani mudinājis domāt par nāvi. Ne gluži pieņemt, bet aprast ar šo domu, ieraudzīt tās dažādās nokrāsas. Skaidrāk apzināties robežu starp dzīvo un nedzīvo pasauli, skaidrāk apzināties dzīvības unikālo dabu un dzīvības vērtību. Skaidrāk ieraudzīt, kas ir Kristus, kādēļ Viņš ir nācis. Kristiešu dievkalpojumā un rituālos mēs svinam dzīvi un godinām Dievu, kas ir visas dzīvības avots. Mēs svinam Kristus uzvaru pār nāvi- Augšāmcelšanos. Augšāmcelšanos es te domāju burtiski, ne simboliski.

 

2016. gada janvāris

 

Attiecību krīze

     Vārds “krīze” ir cēlies no grieķu valodas. Tam plašs nozīmju spektrs, kas galvenokārt nozīmē lietu izšķiršanu, izlemšanu, izspriešanu. Latviešu valodā vārdam “krīze” ir atšķirīgs definējums, tas ir nozīmīgs brīdis, pagrieziena punkts, kas notikumu attīstību var iespaidot uz labu vai ļaunu.

Ja domājam par attiecībām vispār (sabiedrībā, darba kolektīvā, ģimenē), un šajā gadījumā par pāra attiecībām, tad “krīze” ir brīdis vai periods attiecībās, kad cilvēki sastopas ar ārējās vides (un ne tikai) ierosinātiem izaicinājumiem. Izaicinājumi prasa, lai starp vīrieti un sievieti notiktu komunikācija, kuras rezultātā tiktu pieņemti atbilstoši lēmumi. Ikviens pāris sastopas ar “augšanas” grūtībām, bet tādēļ vien nebūtu pareizi katras grūtības saukt par krīzi. Krīze iestājas tad, kad nav risinājuma ilgāku laiku. Ja risinājuma nav,  krīze var padziļināties. Lai krīzi risinātu, abiem jāizdara piepūle- vispirms ir jāsaprot, kas tā par krīzi, un pēc tam jāspēj rast abām pusēm pieņemams risinājums.

Problēma var rasties, ja pāris nespēj saprast krīzes cēloņus un tos definēt, vai arī katrs to saredz pilnīgi atšķirīgi, tātad, nav kopsaucēja. Cita problēma, cilvēki saprot, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav spējīgi par to komunicēt. Šajā gadījumā laiks strādā pret viņiem. Jo ilgāk cilvēki atsakās redzēt problēmu, jo nopietnāka tā kļūst.

Pastāv uzskats, ka krīzes rodas 5-7 gadu ciklā. Daļēji tam varētu piekrist, jo indivīds un arī pāris savā attīstībā iziet cauri noteiktiem dzīves posmiem, kur katrā no tiem ir jāatrisina savi attīstības uzdevumi. No otras puses, tā ir vienkāršota pieeja. Krīzes nerodas reizi 5-7 gados. Drīzāk 5-7 gadi ir pietiekami ilgs laika periods attiecībās, kurā attiecību pozitīvā vai negatīvā dinamika ir pamanāma. Jautājums par cēloņiem paliek atvērts. Krīze nerodas, viņa kļūst pamanāma. Reizēm mūsu nemitīgā aizņemtība un skrējiens ir labs aizbildinājums, lai neredzētu, kas notiek ar attiecībām.

Attiecībām nepieciešama attīstība. Attiecības nevar ilgstoši stagnēt. Vai nu tās attīstās uz priekšu un uz augšu, vai atpakaļ un uz leju. Krīzes nav tikai attiecību drauds, tās ir izaugsmes iespējas. Atrisinātas krīzes uzlabo pāra attiecību kompetences, satuvina. Neatrisinātas atsvešina.

 

Ieteikumi- Vispirms ir jāsaprot, kas tā ir par krīzi, un kas to ir izraisījis. Tad par to ir jārunā. Jāmācās uzklausīt otras puses viedokli, nepārtraucot. Jāmēģina saprast otru, arī ja pats tā nedomāju. Jāsaglabā miers un savstarpēja cieņa. Jāspēj atzīt savas kļūdas un lūgt piedošanu. Jāsaprot, kas ir mana, kas otra atbildība. Kopīgi jāģenerē iespējamie risinājumi. Vēlamais risinājuma veids ir konsenss- vienošanās. Ja kaut kādu iemeslu dēļ komunikācija ir apgrūtināta, jāmeklē speciālista konsultācija.

Laiks ir … nauda?

Kas ir laiks? Kurš gan spēj atbildēt uz šo jautājumu? Laiks ir kaut kā plūdums, straume. Mēs nezinām, kas ir laiks. Bet mēs jūtam un piedzīvojam, kā ejam cauri laikam un kā laiks iet caur mums. Mēs nolasām laiku cilvēka liktenī- izaugsmes, nobriešanas un novecošanas pieredzē. Mēs nolasām laiku procesos, kuriem ir sākums, attīstība, stagnācija un noriets.

Laiks ir kaut kas abstrakts, netverams. Svarīga dimensija, kas palīdz mums domāt par notikumiem, sakārtot tos, pagātnes, tagadnes un nākotnes kategorijās. Laiks kļūst konkrētāks, ja domājam par savas dzīves laiku, par savu laiku. Bija laiks, kad manis nebija. Būs laiks, kad manis vairs nebūs. Šis ir mans laiks. Šis ir mūsu laiks. Laiks ir dāvana.

“Laiks ir nauda”. Šajā steidzīgajā laikmetā izteikums ieguvis īpašu skanējumu. Tiek  salīdzinātas 2 lietas, kas nav salīdzināmas. Noteiktā brīdī abi priekšstati satiekas un ir salīdzināmi, bet nav viens ar otru izskaidrojami. Akcents parasti likts uz vārdu “nauda”. Laiku nedrīkst kavēt- katra minūte ir svarīga, lai nopelnītu naudu. Izniekots laiks, nenopelnīta nauda. Kaut kas, ko mēs neizprotam, kā vērtību līdz galam neapzināmies, tiek izskaidrots ar kaut ko taustāmu, izmērāmu, sakrājamu.

Taču apgalvojums, ka “laiks ir nauda” ir patiess tikai daļēji. Par laiku var nopirkt naudu, bet par naudu nevar nopirkt laiku. Klāt nāk vesela rinda citu domu: Ko līdz, ja tev ir laiks, bet nav naudas? Ko līdz, ja Tev ir nauda, bet nav laika? Jautājums par vērtībām. Mans laiks- tā nekad nepaliek vairāk, tā vienmēr paliek mazāk. Mēs esam laika “mainītāji”. Aizvien no jauna nonākam situācijās, kur nesvarīgām lietām laika pietiek, bet svarīgām vienmēr ir par maz. Katru dienu jāpieņem lēmums: “Kā es gribu šodienu nodzīvot?” Katru vakaru jāatbild uz jautājumu: “Vai laiks nav izniekots?” Nepamet sajūta, ka mēs laiku izmainām pret kaut ko, kas ir mazāk vērtīgs.

Mūsu dzīves pieredzei, proti, tam kā laiku esam iztērējuši, būtu jāved mūs atpakaļ pie pārdomām par laiku. Pārdomām, par to kā dzīvojam, ko uzskatām par vērtīgu. Laiks ir īstā vērtība. To nevar nopirkt ne par kādu naudu. Kā dzīvot, lai būtu sajūta, ka laiks nav izniekots?

 

Šķiršanās – laikmeta zīme

Mēs dzīvojam laikmetā, kad cilvēki viegli saiet kopā un viegli šķiras. Daudzas attiecības tiek uzsāktas jau ar domu- nepatiks, izšķiršos. Tātad, faktiski, kā pagaidu attiecības. Tā veidojas apburtais loks, kas veicina visa veida šķiršanos, arī laulības šķiršanu. Jo vieglāk, vieglprātīgāk uztveram šķiršanos (laulības šķiršanu), jo vieglāk pieejam jautājumam par partnera izvēli. Jo vieglāk risinām partnera izvēles jautājumus, jo lielāka varbūtība, ka satiksim nepareizo cilvēku un nonāksim pie šķiršanās.

 

Te nu būtu jārisina morālas dabas jautājums: cik tas ir godīgi pret sevi un otru, veidot pagaidu attiecības ar cilvēku, ar kuru negribam saistīt savu dzīvi?

Mūsdienu izpratne par ģimeni

Tā ir izveidojusies 19. gadsimtā. Galvenie aspekti ir:

  • brīva izvēle,
  • personīgās simpātijas,
  • emocionāla pieķeršanās,
  • mīlestība.

Galvenā pārmaiņa: Laulība tagad ir indivīda lēmums, nevis divu dzimtu izdevīga vienošanās.

Domāju, ka tā ir privilēģija- izvēlēties savu dzīvesdraugu pašam. Taču, tagad uz cilvēku gulstas milzīga atbildība, atrast un izvēlēties pareizo un īsto. Neviens mums neko nevar garantēt. Neviens mūs nevar pasargāt no kļūdām. Ir iespējams, ka mēs izvēlamies nepareizo cilvēku. Ir iespējams, ka mēs izvēlamies pareizo, bet nemākam mīlestību nosargāt.

 

No minētajiem aspektiem visskaidrākais, man šķiet, ir cilvēka gribas akts- sākt vai nesākt attiecības, dibināt vai nedibināt laulību. Pārējos aspektos ir iespējams lielāks vai mazāks subjektīvisms. Simpātijas var izzust, pieķeršanās atsalt, mīlestība (jeb tas, ko uzskatam par mīlestību) izgaist. Ir jābūt kaut kam vēl. Ir skaidrāk jādefinē vērtības, uz kurām balstās attiecības. Jautājums paliek, kā izveidot stabilas un ilglaicīgas attiecības, ja izvēles kritēriji ir tik subjektīvi?