Mani sauc Sandis Ratnieks. Esmu dzimis Rīgā. Pirmo klasi uzsāku Rīgas 8. astoņgadīgajā skolā. 4. klasē pārgāju uz Rīgas 47. Vidusskolu, ko arī absolvēju. No 1990. – 1996. gadam studēju teoloģiju Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē. 1995. gada decembrī tiku ordinēts par luterāņu mācītāju.

Ģimenes terapiju mācījos no 1995. – 1999.g. pie Lindes fon Keiserlinkas (Linde von Keyserlingk, apmācīttiesīga ģimenes terapeite, smilšu spēļu terapeite, NLP trenere) un komunikāciju pie režisora Hartmuta Kirstes fon Keiserlinka (NLP treneris). No 2001.- 2002.g. turpināju mācības un kļuvu par apmācīttiesīgu ģimenes terapeitu. Mana izglītība atbilst Vācijas Sistēmisko un Ģimenes terapeitu biedrības prasībām. No 2010.-2012. mācījos sistēmisko supervīziju, koučingu un organizāciju konsultēšanu (Essen/Rīga, IFS- Supervīzijas un Ģimenes terapijas institūts).

Darba pieredze. Manā darba pieredzē iezīmējas 3 virzieni:

1) Kalpošana draudzē. Mācītāja darbs galvenokārt ir saistīts ar svētdienām, dievkalpojumu un svētbrīžu vadīšanu. Citi kristīgi rituāli- kristības, iesvētības, laulības, bēres pēc vajadzības un pieprasījuma. Esmu kalpojis Gostiņu, Pampāļu, Nīgrandes, Griezes, Sesavas, Tērtvetes- Kalnamuižas, Augstkalnes- Mežamuižas draudzēs.

2) Skolotāja un pasniedzēja darbs. Paralēli darbam draudzēs esmu strādājis par skolotāju Saldus sv. Gregora KK skolā, vēlāk par pasniedzēju LELB Lutera Akadēmijā un nedaudz arī Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē. Šobrīd par skolotāju un pasniedzēju vairs nestrādāju. Savas zināšanas un iemaņas izmantoju, vadot lekcijas un seminārus par ģimenes psiholoģiju, kā arī kopā ar citiem ģimenes terapijas pasniedzējiem, mācot topošos ģimenes psihoterapeitus un konsultantus.

3) Konsultēšana un psihoterapija. Paralēli darbam un pienākumiem draudzē esmu centies attīstīt savu interesi par psiholoģiju un psihoterapiju, izkopt savas konsultēšanas un terapijas prasmes. Esmu strādājis dažādos projektos: esmu strādājis par psihologu Bērnu un Jauniešu centrā, par psihologu Dienas centrā Ielu bērniem, par psihoterapeitu Bērnu slimnīcas Paliatīvajā aprūpē, veicis vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā, par psihoterapeitu pašvaldības sociālajā dienestā, par supervizoru centros “Marta”un “Drošā māja”.

Esmu LPB (Latvijas Psihoterapeitu biedrība), LSGPB (Latvijas Sistēmisko un Ģimenes Psihoterapeitu biedrība) un LSA (Latvijas Supervizoru apvienība) biedrs.